"Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Політологія" - рецензований науковий журнал відкритого доступу. До 2016 року журнал видавався під назвою "Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія". Як самостійне видання журнал перереєстровано у 2016 році. 

Академічна історія журналу розпочинається з 1958 року як відокремленої серії загальноуніверситетського періодичного видання "Вісник". 

Журнал є проектом філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Цілі журналу:

  • розвиток наукових досліджень у галузі політичних наук;
  • інтернаціоналізація політичної науки та освіти України.

Академічна спеціалізація журналу:

  • Історія й теорія політичної науки
  • Політичні інститути і процеси
  • Політична культура та ідеологія
  • Етнополітологія
  • Міжнародна політика
  • Електоральна політологія
  • Порівняльна політологія
  • Прикладна політологія

 

Видається чотири рази на рік. 

Зареєстровано
Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 22071–11971Р від 20.05.2016 р.

Засновник та видавець
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" Свідоцтво внесено до Державного реєстру ДК № 1103 від 31.10.02